ארגז כלים
ללמידה מרחוק

אנו שמחים לתת לכם מספר כלים שיסייעו בידכם
לנהל שגרת למידה בצורה טובה,
ולסייע לידכם בלמידה מרחוק