רישום על-יסודי

ימים פתוחים (בזום) בבתי הספר

Collage

מועדי הימים הפתוחים
04/12/2020 - 13/01/2021

מועדי ההרשמה
14/01- 28/01/2021

רוצים להתייעץ עם יועצת עירונית בנושא
הכוונת בני/בתי לחטיבת הביניים
בשנה הבאה

מתכוננים לשיחה מקדימה עם הילדים לגבי בחירת המסגרת הטובה ביותר עבורם כדאי לצפות בסרטון

שימו לב לנקודות לשיחה